Това, което повечето от нас смятат за "телевизия", вече се е разширило драстично, като се е превърнало в много по-широко определение за видео, гледано на основните познати екрани с висока степен на ангажираност от аудиторията. От своя страна, тя търси и избира все повече премиум съдържание с високо качество на продукцията и емоционална свързаност с героите и преживяванията им.

Повече хора ще гледат повече видео съдържание, на повече места и то в продължение на повече часове всеки ден. Възможностите за разпределяне на тези аудитории към конкретни рекламодатели също ще се увеличат, а измеримостта на тези кампании ще бъде все по-прецизна благодарение на (р) еволюцията в метриките, ползвани в индустрията. Една от тях е негово величество, вниманието.

Психологията дава различни трактовки на феномена „човешко внимание“. Една от класическите дефиниции според „Британика“ е концентрацията на съзнанието върху дадено явление, като се изключат всички други околни фактори. Въпреки че човешкият опит се определя от начина, по който хората насочват вниманието си, очевидно е, че те нямат пълен контрол върху това насочване. Например, има моменти, когато човек изпитва затруднения да концентрира вниманието си върху дадена задача, разговор или събитие. Друг път вниманието на индивида е "завладяно" от неочаквано събитие, а не е насочено доброволно към него. В този смисъл вниманието е свързано с непосредствения опит на индивида и е състояние на текущо осъзнаване. В каква среда бива поставен зрителят до голяма степен ще определи ефективното привличане и задържане на това внимание.

Ето затова ние в bTV Media Group фокусираме силите на мултиплатформения си свят върху факторите, които влияят на вниманието, което аудиторията концентрира както върху съдържанието, така и върху рекламните послания в комуникационните кампании.

Eмоциите движат успеха на всяка кампания. Телевизията дава възможност за предаване на рекламното послание, генерирайки внимание, създавайки емоционална връзка с аудиторията и затвърждаването й чрез възможността за повторяемост в различно време на деня и максимален обхват на аудиторията. Всяка реклама е една своеобразна идея, която цели да провокира или вдъхнови действие от страна на крайния потребител.

И тъй като живеем във време, в което всяка стока и услуга е на един клик разстояние, ролята на доброто съдържание и класическата форма на телевизионното излъчване – на живо, дългоочаквано и с надграждане на напрежението, играе все по-основна роля. В индустрията ясно се открояват тенденциите в избора на съдържание от аудиторията, следващи принципите за предпочитание на силни локални продукции, които стимулират разнообразието от човешки емоции.

В качеството си на потребители в съвременния мултиекранен свят, ние консумираме съдържание по всяко време, навсякъде и в различни формати. Наситеното ни с послания ежедневие води до естествена филтрация на информацията в съзнанието ни, и съответно избирателното й запомняне. 

Хубавото е, че не е нужно да се избира само един вид екран, тъй като телевизията работи добре заедно с всички останали. Заради високата равностойност на вниманието пред ТВ екрана, телевизията е платформата, която дава началния тласък в медийния микс, подсилва резултатите във всички други медии и прави даден бранд по-лесно забележим. Колкото по-устойчиво се задържи вниманието, толкова по-услужливо съзнанието запаметява и „припомня“ даден бранд, когато попадне в таргетирания контекст, което е и търсеният ефект от всеки рекламодател.

Благодарим

за абонирането