Programmatic е високоефикасен начин за купуване на реклама, който се развива постоянно и предлага повече иновативни възможности за рекламодателите.

Благодарение на контрола и прозрачността, които предлага Programmatic рекламата, както и на настройките, които клиентът може да направи по всяко време, се осигурява бърза и ефективна оптимизация на кампаниите за постигане на възможно най-добри резултати. Рекламните справки, които може да се извадят в реално време, предоставят възможност на всеки рекламодател да следи представянето на заложените формати. Платформата позволява да се правят и промени, чрез които да се постигат целите на дадената кампания по-ефективно.

Данните за първата половина на 2023 г. показват сериозен ръст в гарантираните сделки спрямо същия период на 2022 г. – над 30%. Ясно се вижда, че все повече рекламодатели залагат на този вид сделки и именно чрез тях се постигат поставените цели.

86% от видеоимпресиите тази година са инвестирани в гарантирани сделки, а останалите 14% са в негарантирани.

Статистиката показва, че и през следващата година Programmatic ще продължава да расте и процентът на рекламодателите, предпочитащи този начин за купуване на реклама, ще се увеличава.

Източник: Google Manager 360

Благодарим

за абонирането